Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biały Bór za okres sprawozdawczy 01.01.2009-31.12.2010; To opracowanie będzie przedłożone RM na sesji w czerwcu.

548 KBPobierz