Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biały Bór za lata 2009-2010. To opracowanie będzie przedłożone RM na sesji w czerwcu.

284 KBPobierz