Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE Burmistrza Białego Boruo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospoda¬rowania przestrzennego gminy Biały Bór – teren górniczy „Stepień V” dla działek nr 3/12,37,9/1 obręb Stepień i dz. 232/1 obręb Kazimierz.

24 KBPobierz