Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania RIPZ.6730.68.2011 - Rozbiórka istniejącego budynku gospodarczego wolnostojącego położonego w m. Biały Bór, dz. nr 140/10, obręb 04-Biały Bór

26 KBPobierz