Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZARZĄDZENIE NR 132/11 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIPZ.6733.18.2011 - budowa sieci wodociągowej DN 90 ul. Kwiatowa obr. 03 Biały Bór oraz obręb Kaliska gm. Biały Bór

24 KBPobierz