Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

ZARZĄDZENIE NR 132/11 BURMISTRZA BIAŁEGO BORU z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu realizacji budżetu gminy za pierwsze półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu

33 KBPobierz

Załączniki do zarządzenia

279 KBPobierz