Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Obwieszczenie o kończącym się postępowaniu RIPZ.6733.15.2011 - - Budowie odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej oraz rozbiórce odcinka sieci napowietrznej wraz z rozbiórką i budową stacji transformatorowej w m. Biały Bór,

24 KBPobierzPodgląd pliku