Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Obwieszczenie OŚ.6220.10.2011.ML o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa Wytwurni Mas Bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Biały Bór na działce 4/8, obręb ewidencyjny 09 miasta Biały Bór.

26 KBPobierz