Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Postanowienie OŚ.6220.11.2011.ML o zwieszeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na Budowę Wytwórni Mas Bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Biały Bór, obręb ewidencyjny 08 (dz..nr 9/2) i obręb Kaliska (dz.nr 375/4 i 375/7), do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę tj. SKANSKA S.A ul. ul. Gen. Zajączka 9 01-518 Warszawa, raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko

31 KBPobierz