Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Obwieszczenie o kończącym sie postępowaniu RIPZ.6733.18.2011 - Budowie sieci wodociągowej DN 90 w m. Biały Bór dz. nr 5/3, 99 w obrębie 03-Biały Bór oraz dz. nr 112/54, 112/55, 112/43, 112/85 obręb Kaliska gmina Biały Bór

26 KBPobierz