Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Burmistrz Białego Boru unieważnia nabór kandydatów na wolne stanowisko strażnika miejskiego w Referacie Straży Miejskiej Urzędu Miejskiego w Białym Borze -2 etaty w pełnym wymiarze czasu pracy,

23 KBPobierz