Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIPZ.6733.24.2011 dla inwestycji celu publicznego polegającej na: - Budowie urządzeń wodnych zbiornika retencyjnego na dz. nr 26/2, obręb Kaliska,

23 KBPobierzPodgląd pliku