Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OŚ.7624/7/2008. Informacja Burmistrza Bialego Boru o sporządzeniu przez Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji sp. z o.o w Szczecinku Raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie analizy porealizacyjnej dla inwestycji pn: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Białym Borze zlokalizowanej na działkach 311/1, 311/2, 312/2 i 297 położonych w obrębie 04 miasta Biały Bór, w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty

21 KBPobierz