Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OŚ.604.45.2011.ML. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasu na okres od 01.01.2012 r do 31.12.2021 r. dotyczącego działki nr 176/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Kazimierz gm. Biały Bór

22 KBPobierz