Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

UCHWAŁA NR XIII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 6 października 2011 r. w sprawie: ustalenia średniej ceny skupu żyta na terenie gminy Biały Bór oraz stawek podatku rolnego.

26 KBPobierz

Druki podatek rolny

81 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: ceny drewna przyjętej jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Biały Bór.

26 KBPobierz

Druki podatek leśny

59 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wysokości stawek podatku od nieruchomości.

44 KBPobierz

Druki podatek od nieruchomości

75 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

78 KBPobierz

UCHWAŁA NR XIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁYM BORZE z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: określenia wysokości stawki opłaty targowej

26 KBPobierz