Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

05 stycznia 2012 r. Burmistrz Białego Boru rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji”, „Ochrony i promocji zdrowia”.

39 KBPobierz

Zestawienie zadań z zakresu „Ochrony i promocji zdrowia” wraz z kwotą dofinansowania:

198 KBPobierz

Zestawienie zadań z zakresu: „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji” wraz z kwotą dofinansowania:

583 KBPobierz