Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

09 stycznia 2012 r. Burmistrz Białego Boru rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2012 roku z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu”.

36 KBPobierz

Zestawienie zadań z zakresu: „Kultury fizycznej i sportu” wraz z kwotą dofinansowania:

639 KBPobierz