Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

"Obwieszczenie o kończącym się postępowaniu RIPZ.6733.3.2012 - dla inwestycji polegajacej na: - budowie zjazdu w km 17+987,4 z drogi krajowej nr 25 (ul. Dworcowa) na części działki nr 43/2 położonej w mieście Biały Bór, obręb 03 z jednoczesną likwidacją zjazdu istniejącego w km 17+966.

27 KBPobierz