Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Obwieszczenie o kończącym się postępowaniu RIPZ.6733.5.2012 - dla inwestycji polegajacej na: Budowie kanalizacji deszczowej wraz z systemem rozsączkowania z ulic Ogrodowej i Jana Pawła II z jednoczesnym podziałem działki polegającym na wydzieleniu części działki pod budowę kanalizacji deszczowej z systemem rozsączkowym zlokalizowanej przy ul. Ogrodowej na działce nr 92, 91 obręb 03, m. Biały Bór.

27 KBPobierz