Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

WYKAZ KONTROLI WEWNĘTRZNYCH PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁYM BORZE

13.3 KBPobierz

WYKAZ KONTROLI PRZEPROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ W JEDNOSTKACH IM PODLEGŁYCH

15.1 KBPobierz