Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIPZ.6733.7.2012 - dla inwestycji polegajacej na: budowa boiska sportowego do piłki nożnej na działce nr 334 obręb Kaliska, gmina Biały Bór oraz budowa drogi dojazdowej na działce nr 2/30 obręb Brzeźnica, gmina Biały Bór o szerokości 10 m z jednoczesnym wydzieleniem działki pod boisko oraz wydzieleniem drogi dojazdowej do boiska

28 KBPobierz