Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania RIPZ.6733.8.2012 - dla inwestycji polegajacej na: - zabudowie Centrum Białego Boru elementami małej architektury, fontanną, terenami utwardzonymi i terenami zielonymi oraz oświetleniem ulicznym wraz z niezbędną instalacją elektryczną i wodociągową na terenie działek nr 86 i 87 obręb 04 m. Biały Bór

28 KBPobierz