Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OŚ.6220.11.2011.JG. Burmistrz Białego Boru podaje do publicznej wiadomości, treść protokółu z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, przeprowadzonej w dniu 05 kwietnia 2012 r. w budynku Domu Kultury w Białym Borze przy ul. Tamka 3, zarządzonej przez Burmistrza Białego Boru obwieszczeniami z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanych przedsięwzięć polegających na:

645 KBPobierz

- „Budowie wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Biały Bór na działce nr 4/8”, obręb ewidencyjny 09 miasta Biały Bór;

69 KBPobierz