Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OŚ.6220.10.2011.ML. Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: "Budowa wytwórni mas bitumicznych wraz z zapleczem laboratoryjno-biurowym i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Biały Bór na działce nr 4/8”, obręb ewidencyjny 09 miasta Biały Bór. Inwestorem planowanej inwestycji jest: SKANSKA S.A ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa reprezentowana przez pełnomocnika Pana Czesława Woloszczuk.

37 MBPobierzPodgląd pliku