Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

OBWIESZCZENIE RIPZ. 6733.4.1.2012.AM o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: na budowie targowiska „MÓJ RYNEK” obejmującego: plac targowy z infrastrukturą techniczną ze stoiskami handlowymi, sanitariatu, drogi dojazdowej oraz miejsc postojowych na działkach nr 97/2, 97/1, 97/3, 96/1, 96/2, 94/1, 94/2, 94/3, 93, 85, 95 i części dz. nr 6 położonych w miejscowości Biały Bór, obręb 04. Wprowadzana zmiana dotyczy sposobu odprowadzania wód opadowych.

27 KBPobierz