Przejdź do treści

Urząd Miejski Biały Bór

Organa

Prawo lokalne

Akty prawne

Nieruchomości gminne

Zamówienia publiczne

Inwestycje i Planowanie Przestrzenne

Środowisko

Zarządzanie kryzysowe

Oświata

Promocja i Turystyka

Budżet

Informacje

Wybory

Biuro Obsługi Interesanta

Serwis

Stawki czynszu za najem garaży komunalnych, lokali uzytkowych, obowiązki dzierżawców i najemców tych lokali i zatwierdzenia wykazu przeznaczenia do najmu lokali w budynku przy ul. Nadrzecznej 2A

155 KBPobierzPodgląd pliku

Stawki czynszu za lokale mieszkalne stanowiace własność gminy

56 KBPobierzPodgląd pliku

Stawki opłat stanowiących wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości gruntowych, budynkowych oraz lokalowych stanowiących własność gminy Biały Bór

30 KBPobierzPodgląd pliku

Stawki opłat za umieszczenie szyldów, tablic informacyjnych, reklam, nośników reklamowych na obiektach budowlanych należących do gminy Biały Bór

32 KBPobierzPodgląd pliku

Stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Biały Bór

172 KBPobierzPodgląd pliku

Opłaty za korzystanie z cmentarzy i urzadzeń cmentarnych na cmentarzach komunalnych położonych na terenie gminy Biały Bór w miejscowościach Biała, Grabowo, Kołtki i Stepień

55 KBPobierzPodgląd pliku